Pälsglans

Tips - Kommentarer (0)
2012-08-08 @ 19:37:00
Många hästar misstycker när man sprayar pälsglans på dem, ännu fler upplever obehag när de blir sprayade i pannluggen. Ett tips för att få pälsglans i luggen utan att riskera att det kommer i hästens ögon är genom att spraya borsten ni använder och sedan kamma ut luggen. Väldigt effektivt utan komplikationer.
 


Dubbla budskap

Tips - Kommentarer (0)
2012-01-29 @ 10:26:00

Vi ger ofta våra hästar dubbla budskap. Vi säger en sak med vår kropp och sänder ut det motsatta i tanken. Du kanske inte tror att hästen läser dina mentala bilder för att den inte reagerar på din begäran, men det finns två skäl till att hästar inte reagerar på kommandon. Antingen sänder vi dubbla budskap eller så vill hästen helt enkelt inte göra som vi vill. Kanske ger den oss ett svar som vi inte förstår eller inte lyssnar på. Hästar lever i sinnenas värld och läser våra tankar, känslor och avsikter. De vet vad som händer innan det händer. För att inte ge dubbla budskap måste alltid våra tankar och kommandon stämma överens med vårt kroppsspråk. Tänk endast i bejakanden! Visualisera och sänd bara bilder och tankar på vad du faktiskt vill att hästen ska göra.

 

T ex: Bit inte! Hästen uppfattar Bit! Den uppfattar inte ordet "inte" för det finns ingen bild för det. Vi sänder bilder på det vi inte ville och uppmuntrar hästen att bita. Detta är naturligt för oss. Vi projicerar våra rädslor på omgivningen och hästarna agerar ut dem. Det är inte rättvist att sända ut ett mentalt kommando av det du inte vill, och sedan bestraffa hästen när den agerar ut det. Även om hästen förstår ordet NEJ när den gör fel och lärt sig förstå ordet när det används ensamt i ett kommando, förstår den det inte i en hel mening. Nej inte bita! betyder Bit! När vi sänt dubbla budskap varje dag om en mängd olika saker har hästarna konstaterat att människor är en samling idioter. Din häst tycker inte att du är att lita på. Den stänger av och ignorerar allt du säger.

 

Exempel på positiva uppmaningar gällande negativt beteende:

- Bits inte! blir "Håll munnen stängd!"

- Spring inte iväg när jag ska hämta dig i hagen! blir "Kom fram till mig..."

- Bråka inte vid lastningen! blir "Gå lugnt in i transporten!"

Att lära sig tänka i bejakanden kräver mental omskolning. Hästarna är så vana vid att ta emot dubbla budskap från oss att de behöver tid att vänja sig och börja tänka i positiva banor.

 Ledarskap och partnerskap

Tips - Kommentarer (1)
2012-01-28 @ 11:19:00
För kommunikation och för att undvika olyckor är det viktigt att hästen ser oss som en trygg ledare. I annat fall tar hästen på sig ledarskapet och det är förstås inte bra. Hästar söker alltid en naturlig ledare och under ett gott ledarskap blir de mer förstående, lugnare, självsäkrare och medgörligare. Ledarskapet kan vi inte tvinga oss till, det måste förtjänas varje dag. Man måste ha förtjänat hästens tillit och respekt. Respekt har inget med rädsla att göra. För att få respekt måste man själv ge det. Om inte ledarskapet är befäst accepterar inte hästen ditt beslut och kommer att motsätta sig. När du är dess ledare följer den dig frivilligt utan tvekan. Partnerskap och ledarskap går alltid hand i hand.

 

<>Det är ganska vanligt att vi använder våld i ledarskapet mot hästar. "Hästar använder ju våld mot varandra" är ett vanligt argument. Men det är inte accepterat att vi använder våld när vi är ledare över en grupp människor! Våld gör ingen människa till ledare. Hästar kan ta stryk från andra hästar. De vet hur dominanslekarna fungerar och har lekt dem i hela sitt liv, men de har ett starkt band till varandra och om de blir hotade försvarar de varandra. Det är en helt annan sak när en människa tar till våld mot en häst för vi är rovdjur och hästar ser tvång och aggression som livshotande beteenden. Det är en nedärvd instinkt som gjort att de överlevt i miljoner år. Hästar vet att vi tillhör samma familj som andra rovdjur. Om vi ska kunna uppnå samarbete och få hästarna att lita på oss så måste vårt budskap vara att vi är vänliga och aldrig skulle försöka skada dem.

 En häst är nästan Aldrig Dominant!

Tips - Kommentarer (0)
2012-01-27 @ 19:39:00

Det är människan som är Dominant mot hästen, av okunskap, vilket skapar osäkerhet hos hästen, vilket vi tyvärr ofta tolkar som Dominans.

Prova istället att Bli mjukare mot hästen och förklara tydligare.

Då kommer hästen svara med större motivation och glädje.Vad är Natural Horsemanship?

Tips - Kommentarer (0)
2012-01-27 @ 14:59:00

Natural Horsemanship, Natural HorseTraining även kallat NH-träning eller Naturlig Hästträning är en filosofi där man skapar ett språk med hästen – en dialog. Det är ett förhållningssätt man har tillsammans med hästar som grundar sig på förståelse, känsla och hästpsykologi. Man ser allt från hästens synvinkel och kommunikationen byggs upp av förtroende, ledarskap och ömsesidig respekt. Man använder inte någon form av tvång eller straff, utan lär hästen det man vill på ett naturligt och förståeligt sätt för den.

 

Natural Horsemanship är inget man gör istället för en viss hästsport, det är bara ett annat sätt. Det är ett mycket roligare, säkrare och framgångsrikare sätt som ger följsamma, trygga och harmoniska hästar. Principerna är desamma oavsett vilket mål man har eller vilken riddisciplin man utövar.

När du fått en kommunikation med hästens sinne och har lärt dig förstå hur en häst tänker och hur du läser den och kommunicerar med den, kan du få hästen att göra nästan vad som helst. Då behövs varken grimskaft, träns eller tyglar.

 

Natural Horsemanship är en filosofi där man skapar ett språk med hästen – en dialog. Det är ett förhållningssätt man har tillsammans med hästar som grundar sig på förståelse, känsla och hästpsykologi. Man ser allt från hästens synvinkel och kommunikationen byggs upp av förtroende, ledarskap och ömsesidig respekt. Man använder inte någon form av tvång eller straff, utan lär hästen det man vill på ett naturligt och förståeligt sätt för den.

 

Natural Horsemanship är inget man gör istället för en viss hästsport, det är bara ett annat sätt. Det är ett mycket roligare, säkrare och framgångsrikare sätt som ger följsamma, trygga och harmoniska hästar. Principerna är desamma oavsett vilket mål man har eller vilken riddisciplin man utövar.

 

När du fått en kommunikation med hästens sinne och har lärt dig förstå hur en häst tänker och hur du läser den och kommunicerar med den, kan du få hästen att göra nästan vad som helst. Då behövs varken grimskaft, träns eller tyglar.

 Utbildningssteg i Natural Horsemanship

Tips - Kommentarer (0)
2012-01-27 @ 11:32:00

Det är viktigt att hästen får en bra grundutbildning och att man tar hänsyn till varje hästs individuella förmåga. Hästen måste utvecklas både mentalt, emotionellt och fysiskt. Det kan man inte påskynda utan är av stor vikt att låta det ta den tid som behövs. Att utbilda en häst till en välskolad sådan tar flera år och grundskolan är den viktiga byggstenen för om det fattas något i grunden kommer man att få problem längre fram. Jag lägger en stor del av grunden på marken för innan jag sätter mig på hästens rygg ska den förstå mig, lita på mig och respektera mig. Över 80% av en hästs utbildning ligger på marken. Därefter överför jag det till hästryggen. Jag tränar hästar utifrån tre olika utvecklingsstadier:

 

 

 

Inlärningsstadiet och den mentala samlingen

Mental samling (respekt): Hästen lyssnar på dig.

Mental samling betyder respekt. Det innebär att hästen förstår vad jag vill och gör det jag vill utan motstånd eller rädsla. Den respekterar mig som en god ledare och partner som förstår dess språk och sinne. Jag använder olika relationsövningar och bygger upp kommunikation, förtroende och respekt. Jag skapar ett språk med hästen och lär den grunderna från marken det jag vill att den ska förstå under sadel. Jag använder dynamiken i naturlig ridning; att rida med hela kroppen, med fokus och utveckla en oberoende sits. Hästen ska känna sig helt trygg med mig, respektera mig, förstå vad jag vill och vara mentalt med mig, vilket är första steget för fysisk samling.

 

 

 

Befästningsstadiet och den emotionella samlingen

Emotionell samling (kontrollerad framåtbjudning): Hästen lyssnar på dig men här handlar det också om kvaliteten. Hur hästen gör det du ber den om.

Emotionell samling betyder kontrollerad framåtbjudning. Hästen är lugn och har självkontroll och behöver inte hållas tillbaka från att springa iväg. Den behöver inte bli dragen i munnen för att stanna och behöver inte bli pådriven för att hålla sig i rörelse. Jag har full kontroll över hästen, kroppsspråket används effektivt och tyglarna behövs väldigt lite. Jag utvecklar mer känsla, timing och harmoni med hästen så den blir villigare och mjukare. Tyglarna behövs mindre och mindre för kontroll och blir istället ett värdefullt hjälpmedel för kommunikation. Jag upprepar grundövningarna tills de verkligen är befästa, ökar svårighetsgraden och respekten och utvecklar det mot harmoni.

 

 

 

Förfiningsstadiet och den fysiska samlingen

Fysisk samling (lodrät böjning med bakbensaktivitet): Här handlar det om energi.

Hästen har en eftergiven huvudposition och rundad rygg för kommunikation och bakbensaktivitet. Här förfinar jag hjälperna så att mina signaler i det närmaste blir osynliga. Mental, emotionell och fysisk samling sätts ihop och skapar helheten. Samling utvecklas för ökad styrka genom aktivitet av bakdelen. För att detta ska fungera krävs att den mentala och emotionella samlingen är på plats, för respekten och framåtbjudningen påverkar ”böjningssystemet” i mycket hög grad. Här är grunden byggd och man har alla “delar” för att kunna göra vad man vill med hästen.

 

 

 

Markträning – I lina och I frihet

 

Att bli en del av hästen börjar från marken och det är där vi lär oss mest om hästar. Innan vi ens sätter oss på hästens rygg behöver den lita på oss och förstå oss. Vi måste göra oss förstådda med kroppsspråket för man kan inte guida en häst från sadeln utan grova tygelhjälper, om den inte först från marken har lärt sig att svara på de finaste signaler. Att utveckla känsla från marken via grimskaftet är en förutsättning för att uppsittningen i sadeln ska ha kvalitet, oavsett vilken riddisciplin man utövar.

 

Med grimma och grimskaft börjar vi att bygga upp kommunikationen genom olika relations- och förflyttningslekar där vi befäster ledarskap och partnerskap. Dessa lekar är grunden för allt vi vill göra med hästen, oavsett om det är från marken eller uppsuttet. Allt ifrån enkla rörelser till avancerade. Dessa lekar förebygger också samt löser problem. Vi bygger upp respekt och tillit och tar kontroll över flyktbeteendet och jobbar på den mentala eftergiften som är första steget mot fysisk samling. Vi lär hästen att följa eftergiften och svara på lätta signaler med positiva reflexer = följsamhet. Grimskaftet fungerar som en känslig förbindelse för att förmedla signaler till hästen. Vi utvecklar hästens mod, självkontroll och atletiska förmåga. Vi lär hästen att arbeta rätt med sin kropp och bygga positiva muskler.

 

Efter de första grundövningarna går vi över till en längre lina, vilket bygger mer respekt och kontroll. När grunden är väl lagd börjar vi kommunicera med hästen i frihet, till att börja med i en rundpaddock och slutligen till större och öppnare platser. Vi bygger upp en mental kommunikation, starkare än någon lina.

 

 

 

 

 

 

Ridning – Freestyle och Koncentrerat

 

Freestyleridning handlar om fokus, ökad kroppsmedvetenhet, känsla, timing och balans för både häst och ryttare. Man rider med långa tyglar och även helt utan tyglar och huvudlag. Det handlar om att ”släppa taget” så att hästen kan lära oss att komma i harmoni med den. Denna form av ridning hjälper hästen att tänka själv, bli mer ansvarsfull och hitta sin egen balans istället för att stödja sig på bettet.

 

Som ryttare lär vi oss att utveckla händer med känsla, att kommunicera via kroppsspråket och uppnå en oberoende sits där vi inte är beroende av tyglarna för balans och kontroll. Freestyleridningen är förberedelse för att rida med finess och naturlig samling, vilket är bland det svåraste att göra rätt. Det krävs att först kunna rida freestyle och ha uppnått fokus, känsla, timing, balans, oberoende sits, respekt, framåtbjudning, kommunikation och harmoni.

 

I början rider vi med grimma och en tygel där vi tar kontroll över hästens flyktinstinkt. Vi lär hästen att stanna med böjd hals, mentalt eftergiven. Därefter börjar vi rida med ett naturligt hackamore där vi lägger det mesta av grundskolningen för att bygga upp känslighet och lätthet i ridningen. Till sist går vi över till ett bett för mer precision, förfining och kommunikation i koncentrerad och samlad form.

 Mästarinna i frihetsdressyr

Tips - Kommentarer (0)
2012-01-26 @ 17:35:00
I frihetsdressyr går hästarna helt lösa medan du själv står i mitten och dirigerar hästarna med rösten och ditt kroppsspråk.

Gör den fel så skall den inte straffas, du säger bara NO mycket bestämt. Sedan är det tålamod, tålamod och åter tålamod som gäller och så massor av beröm så fort hästen gör rätt. Bli inte arg om det inte funkar, ta en medhjälpare till hjälp istället.

KÄLLA


Right/Left Brain

Tips - Kommentarer (0)
2012-01-26 @ 13:34:00
När en häst går över från reagerande tillbaks till tänkande - (från Right Brain till Left Brain) blinkar hästen med ögonen, rör öronen, sänker huvudet och slickar läpparna. Endorfiner produceras när adrenalinet avtar. Till en början kanske du bara ser att den slickar läpparna men snart kommer du att börja lägga märke till de andra tecknen mer och mer. Notera: Hästar gör inte alltid alla dessa tecken. För att hjälpa hästen att gå tillbaks till Left Brain (tänkande) från sitt reaktionsbenägna "humör/stadie" kan du använda dig av:

 

 • Ryggning
 • Sidvärtsrörelser
 • Vändningar/lösgöra bakdelen
 • Detta hjälper eftersom det inte är någon bra flyktteknik utan gör att hästen måste tänka ner till sina fötter. Därför måste hästen lugna sig och påbörja tankeverksamheten igen. Det värsta du kan göra är att låta hästen röra sig framåt, framåt...

   

  När en häst, bockar, sparkar, biter, springer över dig etc. kan den göra det antingen från Left Brain-stadiet (=respektlöshet) eller från Right Brain-stadiet (=rädsla/självförsvar).

   

  Nu vet du om hästen är Left Brain eller Right Brain av naturen så nästa steg är att dela in den i en utav ytterligare två kategorier: Extrovert eller Introvert

  Extrovert

 • Hästen har mer go än whoa. Är mer framåt än slö.
 • Har hög energi
 • Är snabb
 • Har tendens att springa
 • Kämpar emot dig
 • Introvert

 • Hästen har mer whoa än go. Är mer slö än framåt.
 • Har låg energi
 • Har tendens att stanna
 • Stänger av (blir blockerad)
 • Right Brain (höger hjärnhalva, reagerande)

  Tips - Kommentarer (0)
  2012-01-25 @ 17:29:00
  Hästen kan inte tänka utan reagerar på sina instinkter. Den är rädd, spänd, har försvarsposition och är redo för flykt. Den är nervös och har svårt för att titta på dig med båda ögonen samtidigt. Hög olycksrisk. Vad som helst kan ske blixtsnabbt. Den här hästen är obekväm att rida eftersom musklerna är spända.

   

  Egenskaper Right Brain

  Rädd/Nervös
 • Självförsvar
 • Reaktionsbenägen
 • Känslig
 • Osäker
 • Skygg

 • Så här ser du tecken på hästens kroppsspråk att den är Right Brain

   


 • Blinkar inte
 • Stirrande blick
 • Spända muskler
 • Spänd flank och svans
 • Spända näsborrar
 • Spänd nacke
 • Högt huvud
 • Kan inte stå still eller "fryser"

  Imorgon - Om båda sakerna OSV


 • Left Brain (vänster hjärnhalva, tänkande)

  Tips - Kommentarer (0)
  2012-01-25 @ 13:25:00
  Hästen kan tänka igenom situationen. Den är lugn, avslappnad och orädd. Låg olycksrisk. Den kan vara beräknande i sina handlingar, vare sig de är positiva eller negativa för dig. T ex en häst som nyper/biter dig om och om igen och sedan snabbt flyttar sig undan så du inte kan komma åt den är Left Brain. Den är inte rädd eller ens aggressiv. Den är beräknande, den vet vad den gör och leker en dominanslek. Denna häst är bekväm att rida därför att musklerna är avslappnade.

  Egenskaper Left Brain

 • Blinkar
 • Mjuk blick
 • Slickar läpparna
 • Lågt huvud
 • Avslappnad hållning
 • Avslappnade muskler
 • Vilar ett bakben
 • Djup utandning
 • Suckar
 • Gäspar
 • Tuggar

 • Så här ser du tecken på hästens kroppsspråk att den är Left Brain

   

  • Blinkar
 • Mjuk blick
 • Slickar läpparna
 • Lågt huvud
 • Avslappnad hållning
 • Avslappnade muskler
 • Vilar ett bakben
 • Djup utandning
 • Suckar
 • Gäspar
 • Tuggar


  I kväll Right Brain • Tips- DVD 1 - Frihetsdressyr

  Tips - Kommentarer (0)
  2012-01-25 @ 13:05:00
  >Hästartisten Tobbe Larsson är i full gång med att spela in tränings dvder.
  Nu släpper vi dvd 1 Frihetsdressyr.I denna dvd får Ni följa Tobbe när han arbetar med en ny häst för första gången. Ett Svenskt halvblodsto som är 6 år gammal. En massa bra träningstips samt hur du börjar med inkallning, stanna på spåret, hur du tyder hästens kroppsråk, samt får hästen intresserad av att arbeta med Dig. Och självklar en glimt i slutet av dvd när Tobbe tränar super stjärnan Nicke.  Köp det på Tobbelarsson för endast 199 Kr  Hur var namnet?

  Tips - Kommentarer (0)
  2012-01-24 @ 13:00:00
  En grundsak är att lära hästen sitt eget namn! Det är nog en av dom viktigase sakerna med häst.
  Du kan te.x Säga hästens namn och då her det fram öronen. Då vet du att den vet sitt egen namn!
  Men hur kommer man dit då? Säg namnet ofta när du är inärheten av den så ofta du bara kan! Och ge den lite godis då och då!
  Varför? Joo, hur roligt skulle det vara att inte hästen vet sitt egen namn? När du ska vill att hästen ska komma till dig, hur vet den då att det är just den hästen du ropar på? Hästen Kan inte prata samma språk som du pratar med en annan männiksa!!


  Veckans webb tips!

  Tips - Kommentarer (0)
  2012-01-23 @ 19:48:34
  http://www.horse-vision.se/


  Trappan

  Tips - Kommentarer (0)
  2012-01-23 @ 14:00:00
  Utbildningstrappan:

  Buga (Bugning på ett knä)
  Bergsget Stå Sidepass (hästen går undan) Inkallning Löslongering Rygga Spansk skritt Kompliment (bugning på två knän) Ligga ner Piruett Sända över hinder Sidepass front (hästen kommer mot dig) Stegra Ligga på sidan Hoppa på komando Sitta  Trappan - NH

  Tips - Kommentarer (0)
  2012-01-23 @ 12:00:00
  Det är viktigt att följa de olika stegen i trappan då övningarna bygger på varandra. Några är undergivna övningar och några är dominanta. Innan man börjar med dominanta övningar är det viktigt att man har etablerat en bra förhållande till sin häst, man kan annars få problem men att hästen tar över och utnyttjar sina nya kunskaper i oönskade situationer. Trickträning är ledarskapsövningar som stärker kommunikationen mellan dig och din häst. Alla övningar har ett syfte och stärker och gymnastiserar hästens kropp. Hästen får en bättre kroppsuppfattning när han lär sig var han har sin kropp och att han kan flytta vissa delar utan att naturligt röra hela kroppen. Din häst kommer också få en bättre koordination och lära sig balansera sin kropp på ett nytt sätt. Din häst får aktivera sitt huvud, tänka ut lösningar själv. Och ju fler lösningar din häst lär sig desto tryggare bli den.
  Trappan kommer upp om 2 timmar!


  Tips vecka på bloggen!

  Tips - Kommentarer (0)
  2012-01-23 @ 10:30:00
  I vecka så blir det lite tips och fakta
  - Frihetsdressyr, NH och saker som du kan träna på! Tips och ideer!


  Har du tänk på?

  Tips - Kommentarer (0)
  2012-01-22 @ 21:33:48
  Har du tänkt på hur många omedvetna signaler du sänder till din häst?  Ladda ner en gratisdesign på www.designadinblogg.se/gratisdesign - allt om bloggdesign!
  Vinn presentkort, helt gratis! - www.vinnpresentkort.nu
  Spela poker, casino, bingo m.m online. Massor av bonusar på Bonusar inom Poker, Casino, Slots med mera - PokerCasinoBonus